Nicosia Kokkinotremithia, 2 Gr. Auxentiou & Avlonos 2660 Kokkinotrimithia

Nicosia