Nicosia GAP AKIS Express, Grigori Afxentiou 34, P.O 2360, Agios Dometios

Nicosia